Caodangtaydo.edu.vn - Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
Nghiệp Vụ Sư Phạm

Chương Trình: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo Dạy trình độ Sơ cấp

Mục tiêu

Mục tiêu chung

Sau khi hoàn thành chương trình này, người học có được những năng lực sư phạm cơ bản, cần thiết để tổ chức tốt hoạt động dạy học trình độ sơ cấp.

Mục tiêu cụ thể

Học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, người học có được những năng lực sau:

– Biên soạn được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;

– Tổ chức thực hiện được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;

– Đánh giá được kết quả học tập của người học;

– Biết đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp;

– Quản lý học sinh, hồ sơ dạy học trình độ sơ cấp theo đúng quy định.

Đối tượng đào tạo

– Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thuộc đối tượng bồi dưỡng đạt chuẩn;

– Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

Thời gian đào tạo và đơn vị thời gian trong chương trình

1. Thời gian: 160 giờ

– Lý thuyết: 50 giờ.

– Thực hành, thảo luận, bài tập: 104 giờ.

– Kiểm tra: 06 giờ.

2. Đơn vị thời gian của giờ học

– Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích hợp là 60 phút.

– Một ngày học không quá 08 giờ.

Danh mục các mô-đun và phân bổ thời gian đào tạo

Mã mô đun Tên mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành,thảo luận, bài tập Kiểm tra
MĐSPSC 01 Thiết kế dạy học 60 26 32 02
MĐSPSC 02 Thực hiện dạy học 56 14 39 03
MĐSPSC 03 Đánh giá trong dạy học 20 08 11 01
MĐSPSC 04 Thực tập sư phạm 24 02 22
Tổng cộng 160 50 104 06

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0862618369 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn