Chiêu Sinh Lớp Lắp Đặt, Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng Máy Điều Hòa Không Khí Dân Dụng

 

Trường Cao Đẳng Tây Đô

Chiêu Sinh Các Lớp Ngắn Hạn Kỹ Thuật Viên Lắp Đặt, Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng Máy Điều Hòa Không Khí Dân Dụng

 

Lớp Sửa Chữa Điều Hòa