Công Nghệ Thông Tin (Hệ Trung Cấp)

Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (UDPM)

Mã ngành, nghề: 5480202

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo:  Chính quy

Đối tương tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo ngành Công nghệ thông tin

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ trung cấp ngành Công nghệ thông tin (ƯDPM) có kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật phần mềm đủ để xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tiễn cũng như tự học nhằm thích ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội. Người tốt nghiệp sẽ có khả năng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Chính trị, đạo đức

– Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

– Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

– Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

– Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

– Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

– Tuân thủ các quy định của luật pháp, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

1.2.2. Thể chất, quốc phòng

– Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

– Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;

– Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

– Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

– Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.2.3. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

* Kiến thức

– Sau khi tốt nghiệp, học sinh được cung cấp các kỹ năng và kiến thức đảm bảo đủ năng lực trong lĩnh vực lập trình và phát triển phần mềm.

– Được trang bị những kiến thức về chuyên ngành: tin học, cấu trúc máy tính, mạng máy tính, hệ điều hành máy tính, vận hành và sử dụng máy tính.

– Trình bày được kiến thức về kỹ thuật lập trình hướng đối tượng, web, ứng dụng di động.

– Trình bày được kiến thức về phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, xử lý ảnh.

– Có kiến thức về nghiệp vụ thuyết trình trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

* Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp, học sinh có kỹ năng:

– Cài đặt, lắp ráp hệ thống máy tính và thiết bị ngoại vi.

– Thiết kế, xây dựng mạng LAN; kết nối Internet.

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến.

– Thiết kế đồ họa cho các doanh nghiệp thuộc các ngành quảng cáo, in ấn, xử lý ảnh.

– Thiết kế, xây dựng và các ứng dụng vừa và nhỏ, phần mềm ứng dụng cho cơ quan  và doanh nghiệp.

– Linh hoạt sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành công nghệ thông tin.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp trung cấp ngành Công nghệ thông tin (ƯDPM):

– Thiết kế và xây dựng các hệ thống dựa trên nền tảng vạn vật kết nối phục vụ thành phố thông minh như hệ thống giám sát môi trường, giám sát giao thông,…

– Quản trị và xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn cho các hệ thống máy tính và mạng máy tính.

– Lập trình viên, chuyên viên tham gia vào dự án phát triển các ứng dụng, phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính đáp ứng các nhu cầu trong các cơ quan, công ty, trường học,…

– Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm. Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì hệ thống phần mềm.

– Học liên thông lên cao đẳng, đại học và các bậc cao hơn về Công nghệ thông tin.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

– Số lượng môn học, mô đun: 23

– Thời gian thực học tối thiểu:  1580 giờ

– Thời gian kiểm tra hết môn học, mô đun: 61 giờ

– Thời gian học các môn học, mô đun chung : 255 giờ

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 1325 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 426 giờ; Thời gian học thực hành: 1061 giờ

3. Nội dung chương trình

Mã môn học, mô đun Tên môn học, mô đun Số
tín chỉ
Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
LT TH, TN, TL Thi/ Kiểm tra
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Các mô đun chung 12 255 94 148 13
MĐ 01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2
MĐ 02 Giáo dục pháp luật 1 15 9 5 1
MĐ 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
MĐ 04 Giáo dục quốc phòng – An ninh 2 45 21 21 3
MĐ 05 Tin học 2 45 15 29 1
MĐ 06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4
II Các mô đun chuyên môn 51 1325 360 917 48
II.1 Mô đun cơ sở 9 165 96 60 9
MĐ 07 Lập trình căn bản 3 60 27 30 3
MĐ 08 Cơ sở dữ liệu 3 45 42 0 3
MĐ 09 Tin học văn phòng (Access + Word NC + Excel NC) 3 60 27 30 3
II.2 Mô đun chuyên ngành 29 785 182 574 29
MĐ 10 Lắp ráp, cài đặt và sửa chữa máy tính 5 150 27 118 5
MĐ 11 Đồ họa ứng dụng Photoshop; 5 130 30 95 5
MĐ 12 Đồ họa ứng dụng CorelDraw 5 130 30 95 5
MĐ 13 Thiết kế và quản trị websites 5 150 27 118 5
MĐ 14 Quản trị mạng máy tính 5 150 27 118 5
MĐ 15 Biên tập ảnh – video 2 45 13 30 2
MĐ 16 Thương mại điện tử 2 30 28 0 2
II.3 Mô đun tự chọn 8 150 82 60 8
MĐ 17 Lập trình PHP 2 45 13 30 2
MĐ 18 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLserver 2 45 13 30 2
MĐ 19 Lập trình C#.Net 3 60 27 30 3
MĐ 20 Lập trình truyền thông 3 60 27 30 3
MĐ 21 Công nghệ phần mềm 3 45 42 0 3
MĐ 22 An toàn và bảo mật thông tin 3 45 42 0 3
II.4 MĐ 23 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 223 2
Tổng cộng 63 1580 458 1061 61

Các bạn có thể theo dõi các thông tin Ngành được cập nhật liên tục tại đây và tại fanpage của trường.