Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Hệ Thống Gầm Ô Tô

Tên nghề đào tạo: Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống gầm ô tô

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào

– Từ đủ 15 tuổi trở lên;

– Có trình độ học vấn (biết đọc, biết viết).

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp

– Chứng chỉ đào tạo 

Học viên sẽ được cấp Bằng sơ cấp kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô sau khi hoàn thành 3 khóa đào tạo:

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống gầm ô tô

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống động cơ ô tô

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện ô tô

Thời gian của mỗi khóa học

– Thời gian đào tạo: 01 tháng (150 giờ)

– Thời gian thực học: 148 giờ.

– Lý thuyết: 52 giờ.

– Thực hành: 87 giờ.

– Kiểm tra: 9 giờ.

Năng lực thực hành nghề

Sau khi học xong chương trình đào tạo học viên sẽ hiểu rõ hơn về quy trình bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống gầm ô tô. Có thể làm việc tại các gara sửa chữa bảo trì ô tô, công ty, doanh nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất, công trình . . .

Danh mục môn học

Môn Học Tên môn học Thời gian đào tạo: giờ

(Lý thuyết /Thực hành)

Tổng Lý thuyết Thực

hành

Kiểm tra
MH 01 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực 50 16 31 3
MH 02 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển 25 10 13 2
MH 03 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái 23 9 13 1
MH 04 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh 50 17 30 3
Tổng cộng 148 52 87 9

 

Tìm hiểu thêm về ngành Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống động cơ ô tô và ngành Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện ô tô. Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ tại đây. Bạn có thể nhắn tin qua fanpage của trường để được tư vấn miễn phí.