Hướng Dẫn Du Lịch

Tên ngành, nghề: HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Mã ngành, nghề: 5810103

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

– Chính trị, đạo đức:

 • Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Tổng cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 • Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
 • Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;
 • Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
 • Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

– Thể chất, quốc phòng:

 • Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 • Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;
 • Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
 • Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc

1.2. Mục tiêu bài: cụ thể:

Sau khi học xong chương trình này, người học có năng lực:

1.2.1. Kiến thức:

Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn cơ bản về nghề hướng dẫn du lịch: Đặc điểm, giá trị của các tài nguyên và tuyến điểm du lịch; hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ du lịch có liên quan; quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, kiến thức về thuyết minh, hướng dẫn đối tượng tham quan, quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

Người học được trang bị những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Tổng quan du lịch và khách sạn, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam, văn hóa Việt Nam, địa lý du lịch Việt Nam…;

Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;

Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc: Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình, thuyết minh, hướng dẫn tham quan, quản lý đoàn khách, hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch, chăm sóc khách hàng… đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;

Người học có được các kỹ năng bổ trợ khác cho nghề hướng dẫn như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức sự kiện…;

Người học có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghề nghiệp;

1.2.2. Kỹ năng:

Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc:

Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình, thuyết minh, hướng dẫn tham quan, quản lý đoàn khách, hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch, chăm sóc khách hàng… đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;

Người học có được các kỹ năng bổ trợ khác cho nghề hướng dẫn như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức sự kiện…;

Người học có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghề nghiệp;

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

Ý thức Tổng cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập và tinh thần cầu tiến, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi học xong nghề Hướng dẫn du lịch, sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí như: hướng dẫn viên tại điểm tham quan, hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên toàn tuyến, hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác (chủ yếu đối với khách du lịch Việt Nam), và các vị trí khác… tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

Số lượng môn học: 21

Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 55 Tín chỉ

Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ

Khối lượng các môn học chuyên môn: 1155giờ

Khối lượng lý thuyết: 389 giờ;

Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 969 giờ

3. Nội dung đào tạo:

Mã MH/MĐ Tên môn học/mô đun Số

tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập Thi/ Kiểm tra
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Các môn học chung 12 255 94 148 13
MĐ 01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2
MĐ 02 Giáo dục Pháp luật 1 15 9 5 1
MĐ 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
MĐ 04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 45 21 21 3
MĐ 05 Tin học 2 45 15 29 1
MĐ 06 Ngoại ngữ (TIẾNG ANH) 4 90 30 56 4
II Các môn học chuyên môn 43 1155 295 821 39
II.1 Môn học cơ sở 10 225 80 135 10
MĐ 07 Tổng quan du lịch 2 45 15 28 2
MĐ 08 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch 3 75 15 57 3
MĐ 09 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 45 20 23 2
MĐ 10 Địa lý du lịch Việt Nam 3 60 30 27 3
II.2 Môn học chuyên môn 33 930 215 686 29
MĐ 11 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 3 75 15 57 3
MĐ 12 Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam 4 105 30 71 4
MĐ 13 Marketing du lịch 2 45 15 28 2
MĐ 14 Văn hóa du lịch 2 45 15 28 2
MĐ 15 Tổ chức sự kiện 3 75 15 57 3
MĐ 16 Lịch sử văn minh thế giới 2 45 15 28 2
MĐ 17 Tiến trình lịch sử Việt Nam 3 75 30 42 3
MĐ 18 Các dân tộc Việt Nam 3 60 30 27 3
MĐ 19 Du lịch sinh thái 2 60 20 38 2
MĐ 20 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 105 15 87 3
MĐ 21 Thực hành nghề tại cơ sở 6 240 15 223 2
Tổng cộng: 55 1410 389 969 52

Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ tại đây. Bạn cũng có thể nhắn tin qua fanpage của trường để được tư vấn miễn phí.