caodangtaydo.edu.vn - trung cap du lịch lữ hành
Du Lịch Lữ Hành

Tên ngành, nghề: Du lịch lữ hành

Mã ngành, nghề: 5810101

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo nghề Du lịch lữ hành trình độ trung cấp, nhằm đào tạo người lao động đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, có ngoại hình phù hợp, đủ kiến thức và hiểu biết chuyên môn, có khả năng giao tiếp ứng xử trong quá trình phục vụ, có đạo đức nghề nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề du lịch lữ hành. Du lịch lữ hành trình độ trung cấp là ngành, nghề chuyên tổ chức thực hiện và phục vụ khách theo các chương trình du lịch với các nhiệm vụ cơ bản như: Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình; thuyết  minh; quản lý đoàn khách; hướng dẫn tham quan; hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình du lịch; thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch; chăm sóc khách hàng, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

Sau khi học xong chương trình này, người học có năng lực:

Kiến thức:

– Trình bày được đặc điểm đặc trưng của văn hóa vùng miền, dân tộc;
– Trình bày được các tuyến, điểm du lịch cụ thể, hệ thống tài nguyên du lịch của các tuyến điểm, vùng miền;
– Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của người hướng dẫn du lịch;
– Trình bày được những đặc điểm văn hóa, lịch sử, xã hội chuyên sâu, khác biệt của điểm du lịch;
– Trình bày được đặc điểm, giá trị nổi bật của điểm du lịch (giá trị cảnh quan, thẩm mỹ, lịch sử, văn hóa, khoa học…);
– Mô tả được quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, kiến thức về viết bài thuyết minh, hướng dẫn đối tượng tham quan du lịch lữ hành; quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch; cách thức tổ chức các hoạt động hoạt náo cho khách du lịch lữ hành;
– Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của tổ chức xúc tiến, quảng cáo và bán sản phẩm, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch;
– Thiết kế được chương trình du lịch, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình du lịch, đánh giá kết quả kinh doanh và tổng kết công việc;
– Xác định được kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau (địa lý, cảnh quan, lịch sử dân tộc, đất nước…) của các quốc gia;
– Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

Kỹ năng:

– Tổ chức hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí cho khách du lịch lữ hành;
– Thuyết minh tại điểm du lịch và trên các phương tiện giao thông;
– Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị hỗ trợ tại điểm tham quan và trên phương tiện phục vụ khách du lịch lữ hành;
– Điều hành được các công việc hàng ngày và quản lý thời gian cá nhân và nhóm làm việc một cách hiệu quả;
– Giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn tại bộ phận hướng dẫn du lịch;
– Giải quyết được các yêu cầu và tình huống trong quá trình phục vụ khách;
– Giao tiếp lịch sự, thân thiện với khách hàng, cấp trên và đồng nghiệp;
– Làm được các loại mẫu biểu, báo cáo, văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng đối với các đơn vị đối tác du lịch và khách hàng;
– Thực hiện được thao tác nghiệp vụ thanh toán, các giao dịch với các nhà cung ứng dịch vụ và khách hàng;
– Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.
– Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

– Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
– Tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;
– Thân thiện, cởi mở, sẵn sàng phục vụ và bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng khách du lịch lữ hành;
– Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm; thiện chí trong tiếp nhận ý kiến và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công việc;
– Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng với sự phát triển của thực tiễn trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành;
– Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong quá trình tác nghiệp.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
– Thiết kế chương trình du lịch lữ hành; du lịch nội địa.
– Marketing và truyền thông;
– Kinh doanh và chăm sóc khách hàng;
– Tổ chức thực hiện chương trình du lịch;
Hoặc có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch như các phòng vé, đại lý du lịch, công ty du lịch, các cơ quan tổ chức liên quan hoạt động du lịch theo yêu cầu của công việc.

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

– Số lượng môn học, mô đun: 22
– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 58 tín chỉ
– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1210 giờ
– Khối lượng lý thuyết: 419 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 997 giờ

Nội dung đào tạo

Mã MH/MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập Thi/ Kiểm tra
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Các môn học chung 12 255 94 148 13
MĐ 01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2
MĐ 02 Giáo dục Pháp luật 1 15 9 5 1
MĐ 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
MĐ 04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 45 21 21 3
MĐ 05 Tin học 2 45 15 29 1
MĐ 06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4
II Các môn học chuyên môn 46 1215 385 849 41
II.1 Môn học cơ sở 10 225 80 135 10
MĐ 07 Tổng quan du lịch 2 45 15 28 2
MĐ 08 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch 3 75 15 57 3
MĐ 09 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 45 20 23 2
MĐ 10 Địa lý du lịch Việt Nam 3 60 30 27 3
II.2 Môn học chuyên môn  36 990 245 714 31
MĐ 11 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 3 75 15 57 3
MĐ 12 Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam 4 105 30 71 4
MĐ 13 Marketing du lịch 2 45 15 28 2
MĐ 14 Văn hóa du lịch 2 45 15 28 2
MĐ 15 Tổ chức sự kiện 3 75 15 57 3
MĐ 16 Lịch sử văn minh thế giới 2 45 15 28 2
MĐ 17 Tiến trình lịch sử Việt Nam 3 75 30 42 3
MĐ 18 Các dân tộc Việt Nam 3 60 30 27 3
MĐ 19 Du lịch sinh thái 2 60 20 38 2
MĐ 20 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 105 15 87 3
MĐ 21 Nghiệp vụ lữ hành 3 60 30 28 2
MĐ 22 Thực hành nghề tại cơ sở 6 240 15 223 2
Tổng cộng: 58 1470 419 997 54

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0862618369 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn

Xem thêm về ngành Du lịch lữ hành tại đây!