Caodangtaydo.edu.vn - Cao đẳng công nghệ thông tin Cần Thơ
Công Nghệ Thông Tin

Tên ngành, nghề: Ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã ngành, nghề: 6480202

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tương tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng; Có khả năng lập trình, khai thác và sử dụng các phần mềm ứng dụng; Thiết kế xây dựng, bảo trì website, xây dựng các ứng dụng cơ bản cho các cơ quan và doanh nghiệp; Đồng thời được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh, rèn luyện thể chất . . . Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

* Kiến thức

– Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet, quản trị mạng;

– Trình bày được các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính và mạng máy tính;

– Trình bày chính xác các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;

– Xác định được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc;

– Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động, biện pháp đảm bảo an toàn, bảo hộ lao động trong quá trình làm việc;

– Phân biệt được các loại phần mềm và các thuật ngữ chuyên ngành của phần mềm;

– Phân tích được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;

– Lập kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu, hệ thống mạng máy tính;

– Xác định được quy trình xử lý dữ liệu;

– Đánh giá được các yếu tố đảm bảo an toàn dữ liệu;

– Đánh giá được quy mô, hiện trạng của mạng máy tính;

– Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạng máy tính, quản trị mạng máy tính;

– Trình bày được các kiến thức về lập trình, phát triển ứng dụng, hệ thống công nghệ thông tin, thiết kế website, ứng dụng di động.

– Trình bày được kiến thức về công nghệ phần mềm, quản trị dự án công nghệ thông tin.

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

 * Kỹ năng:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có kỹ năng: 

– Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;

– Thành thạo trong việc lắp ráp, cài đặt, bảo trì phần cứng, phần mềm máy tính và các thiết bị ngoại vi, thiết bị an ninh;

– Thiết kế đồ hoạ, biên tập ảnh – video theo các dự án thực tế.

– Thiết kế Website, thiết kế giao diện người dùng.

– Lập trình Website, lập trình hệ thống thông tin trên nền tảng ASP.net, Client – Server, WordPress, PHP,…

– Sử dụng, triển khai các ứng dụng Digital – Marketing.

– Phát triển ứng dụng, sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

– Thiết kế, xây dựng được cơ sở dữ liệu theo yêu cầu, tính chất của công việc được giao;

– Thiết kế, xây dựng được hệ thống mạng cơ bản;

– Lựa chọn được phương pháp sao lưu, phục hồi dữ liệu đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống;

– Lựa chọn và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin;

– Xây dựng được các hệ thống thông tin đáp ứng kỳ vọng của khách hàng;

– Triển khai, cài đặt, vận hành (quản trị) được hệ thống thông tin cho doanh nghiệp;

– Quản lý được nhóm, giám sát được hệ thống công nghệ thông tin vừa và nhỏ.

– Phân tích, tổ chức và thực hiện đúng quy trình vệ sinh các trang thiết bị cũng như kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn lao động, kỹ năng đảm bảo an toàn trong lao động nghề nghiệp;

– Hỗ trợ, tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng, hình thành sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

– Tra cứu được tài liệu trên Internet bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh phục vụ cho yêu cầu công việc;

– Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và khởi nghiệp.

– Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

 * Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

– Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ: Xác định chính xác thông tin về nơi làm việc: quy mô, trang thiết bị, nhà xưởng, nội quy, quy định. Xác định đúng mục đích, yêu cầu, sản phẩm, nội quy của công việc;

– Thực hiện trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tôn trọng bản quyền; thực hiện công việc cần cù chịu khó và sáng tạo; thực hiện công việc đúng kỷ luật lao động của tổ chức và thực hiện đúng  nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

– Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

– Giải quyết được công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

– Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;

– Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

– Phân loại các phế phẩm như thiết bị phần cứng máy tính, mực in,.. vào đúng nơi quy định tránh ô nhiễm môi trường.

– Áp dụng được các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm nhân viên Công nghệ thông tin trong các cơ quan và doanh nghiệp. Cụ thể:

– Nhân viên kỹ thuật sữa chữa, bảo dưỡng máy tính và các thiết bị phần cứng.

– Nhân viên hỗ trợ các vấn đề công nghệ trong doanh nghiệp (IT Helpdesk).

– Nhân viên tư vấn, bán các sản phẩm phần cứng và phần mềm

– Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm.

– Chuyên viên quản trị mạng máy tính.

– Lập trình viên website.

– Lập trình viên phần mềm thiết bị di động.

– Lập trình viên giao diện người dùng (Frontend Developer).

– Lập trình viên DevOps.

– Lập trình viên Full-stack.

– Tự khởi nghiệp thành lập cửa hàng dịch vụ Công nghệ thông tin.

– Giáo viên giảng dạy tại các Trung tâm Tin học hoặc các cơ quan, doanh nghiệp.

– Được học liên thông hoặc chuyển tiếp lên trình độ đại học theo quy định.

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học ngành Công nghệ thông tin

– Số lượng môn học, mô đun: 26

– Thời gian thực học tối thiểu: 2300 giờ

– Thời gian kiểm tra hết môn học, mô đun: 94 giờ

– Thời gian học các môn học chung : 435 giờ

– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 1865 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 656 giờ; Thời gian học thực hành: 1550 giờ

Nội dung chương trình

Tên môn học, mô đun Số
tín chỉ
Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận Thi/ Kiểm tra
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Các môn học chung 21 435 157 255 23
MH 01 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5
MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng và An ninh  4 75 36 35 4
MH 05 Tin học 3 75 15 58 2
MH 06 Tiếng Anh 6 120 42 72 6
II  Các môn học, mô đun chuyên môn  73 1865 499 1295 71
II.1  Môn học, mô đun cơ sở  12 210 111 87 12
MĐ 07 Lập trình căn bản  3 60 27 30  3
MH 08 Cơ sở dữ liệu   3 45 15 27 3
MH 09 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin   3 45 42 0 3
MĐ 10 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  3 60 27 30 3
II.2  Môn học, mô đun chuyên ngành 47 1235 306 880 49
MĐ 11 Lắp ráp, cài đặt và sửa chữa máy tính 5 150 27 118 5
MĐ 12 Thiết kế, thi công và quản trị hệ thống camera an ninh (CCTV) 3 60 15 40 5
MĐ 13 Đồ họa ứng dụng Photoshop;  5 130 30 95 5
MĐ 14 Phát triển ứng dụng web nâng cao 5 130 30 95 5
MĐ 15 Thiết kế và quản trị website  5 150 27 118 5
MĐ 16 Phát triển phần mềm cho thiết bị di động 5 150 27 118 5
MĐ 17 Lập trình giao diện web nâng cao 4 135 13 118 4
MĐ 18  Quản trị mạng máy tính 5 150 27 118 5
MĐ 19 Thiết kế giao diện người dùng 3 60 27 30 3
MĐ 20 Biên tập video  2 45 13 30 2
MH 21 Thương mại điện tử   2 30 28 0 2
MH 22 Quản trị hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 3 45 42 0 3
II.3  Môn học, mô đun tự chọn  8 150 82 60 8
MĐ 23 Kiểm thử phần mềm 2 45 13 30 2
MĐ 24 Quản trị dịch vụ mạng 3 60 27 30 3
MH 25 An toàn và bảo mật thông tin    3 45 42 0 3
II.4 MĐ 26 Thực tập tốt nghiệp  6 270 0 268 2
Tổng cộng  94 2300 656 1550 94

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0862618369 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn

Xem thêm về ngành Công nghệ thông tin tại đây!