Trung Cấp

Icon_08

Công nghệ thông tin

Sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng; Có khả năng lập trình, khai thác và sử dụng các phần mềm ứng dụng; thiết kế website, ...

Icon_10 (1)

Ngành du lịch

Trang bị các kiến thức chuyên môn cơ bản về ngành du lịch, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc như chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình, thuyết minh, hướng dẫn tham quan, quản lý đoàn khách, ...

Icon_07 (1)

Công nghệ ô tô

Đào tạo đội ngũ kỹ sư thực hành công nghệ ô tô có kỹ năng tốt nhằm tạo nguồn nhân lực có tay nghề cho tỉnh và khu vực. Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ ô tô