GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 – Nguyễn Thanh Nhã