GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_48.Lê Đình Toàn