GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_39.Nguyễn Phúc Thiên Ân