GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_38.Trần Thanh Đạm