GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_35.Bùi Văn Hoàng Thịnh