GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_31.Thái Gia Tường