GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_28.Quách Văn Nam