GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_27.Nguyễn Ngọc Tấn