GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_26.Dương Văn Chí Tâm