GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_23.Nguyễn Thành Dương