GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_22.Nguyễn Quốc Cường