GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_16.Nguyễn Mẫn Xuyên