GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_03.Danh Chí Giỏi