Thông báo tuyển sinh trình độ Cao Đẳng đối tượng Học sinh THCS (Cao Đẳng 9+)