Các bạn học sinh Lê Quý Đôn hào hứng trong buổi hướng nghiệp