11. Trường có các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ nào cho sinh viên ở xa? (nhà trọ, đi lại…)

Trường có Phòng đào tạo và công tác HSSV làm sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình tìm nhà trọ, hướng dẫn về các thủ tục nhập học, hướng dẫn sinh viên mới dễ thích nghi hòa nhập với môi trường học tập.