KHUYẾN MÃI VOUCHER

KHUYẾN MÃI VOUCHER

Những Ngành học

Áp dụng ưu đãi trong

Voucher

Các ngành học ngắn hạn

Thiết kế, thi công và quản trị hệ thống camera an ninh

Phát triển Website cá nhân - doanh nghiệp trên nền tảng WordPress

WORDPRESS Nâng cao

Các ngành học chính quy

Công nghệ ô tô

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Truyền thông đa phương tiện

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Cách thức áp dụng

Voucher áp dụng cho các khóa học trên

Voucher không áp dụng cho chiết khấu người giới thiệu

Voucher không áp dụng cho phí cấp văn bằng, chứng chỉ

Voucher không có giá trị quy đổi tiền mặt