Thông báo tạm dừng học các lớp Trung Cấp, Cao Đẳng và Sơ Cấp QTKDVT đường bộ K5
Thông báo tạm dừng học các lớp Trung Cấp, Cao Đẳng và Sơ Cấp QTKDVT đường bộ K5

 

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và đề xuất của Ban Giám hiệu nhà trường trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trường học. Hiệu trưởng thông báo đến các phòng khoa, giáo viên và sinh viên, học sinh của trường như sau:

Căn cứ tiến độ thực hiện chương trình đào tạo các lớp: Công nghệ ô tô K5, Công nghệ ô tô K6, Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ K5 và tình hình dịch bệnh COVID 19 hiện tại. Nhà trường thông báo đến các lớp nêu trên tạm dừng học tuần này kể từ ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới của Trường.

Học viên hạn chế di chuyển khỏi nơi cư trú, tránh tụ tập đông người, chủ động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở kịp thời báo ngay cho chính quyền địa phương.

Yêu cầu các phòng khoa, giáo viên và học viên thực hiện nghiêm thông báo này. Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, đề nghị các phòng ban và tất cả học viên nâng cao ý thức phòng chống, tuyệt đối không chủ quan.