Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19”
Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19”

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19″ được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Có 4 cấp độ phòng, chống dịch tương ứng với 4 màu: Xanh, vàng, cam, đỏ.

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19”