thầy Nguyễn Thanh Thừa – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chúc mừng lễ 20/11