caodangtaydo.edu.vn - khóa học lái xe máy công trình
Vận Hành Xe Máy Công Trình

Tên ngành, nghề: Vận hành xe máy công trình (Xe lu, xe cuốc, xe xúc, xe bang)

Trình độ đào tạo: Sơ Cấp

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Từ đủ 18 tuổi trở lên và có trình độ học vấn (biết đọc, biết viết)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

Số lượng môn học, mô đun: 05

Mục tiêu chương trình đào tạo

Mục tiêu chung:

– Nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp vận hành xe máy công trình trong lĩnh vực thi công công trình, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

– Áp dụng kỹ thuật, đã được học vào các công việc cụ thể của nghề Vận hành xe máy công trình trong công việc thi công cầu đường, san lấp, xây dựng . . . góp phần phát triển kinh tế và xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Mục tiêu cụ thể:

Sau khi học xong chương trình đào tạo người học có năng lực:

– Kiến thức:

+ Trình bày được các quy trình, công tác Bảo hộ lao động của công tác đảm nhiệm.

+ Trình bày được: cấu tạo, nguyên lý hoạt động của xe máy công trình.

+ Liệt kê và mô tả được các công việc bảo dưỡng, các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành xe, máy công trình.

– Kỹ năng:

+ Thực hiện được các công việc vận hành và bảo dưỡng xe máy công trình.

+ Xác định được các nguyên nhân gây ra sự cố mất an toàn trong vận hành xe máy công trình và đưa ra được các biện pháp xử lý.

– Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có khả năng sáng tạo trong việc vận dụng xe máy công trình để tổ chức xếp dỡ sản phẩm.

+ Có khả năng tự hành nghề độc lập.

+ Có tinh thần đoàn kết và có ý thức giúp đỡ bạn trong lao động và học tập.

+ Rèn luyện cho học viên có phẩm chất đạo đức yêu ngành, yêu nghề.

Thời gian và phân bổ thời gian của khoá học

Thời gian của khóa học: 300 giờ, bao gồm:

Thời gian các hoạt động chung: Khai giảng, bế giảng 01; lao động dự phòng 01;

Thời gian học tập: 298 giờ, trong đó:

+ Thời gian thực học: 288 giờ.

+ Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học: 10 giờ.

Phân bổ Thời gian thực học:

Thời gian học lý thuyết: 85 giờ.

Thời gian học thực hành: 203 giờ

Danh mục môn học, mô đun và thời gian đào tạo

Mã MH, MĐ

 

Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo: (giờ)
Tổng Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
01 An toàn lao động 45 20 23 2
02 Pháp luật giao thông đường bộ 42 13 27 2
03 Bão dưỡng và sửa chữa thông thường 52 10 40 2
04 Kỹ thuật vận hành 67 10 55 2
05 Thực hành lái 92 10 80 2
Tổng cộng 298 63 225 10

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0862618369 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn