Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Hệ Thống Điện Ô Tô

Tên nghề đào tạo: Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện ô tô

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào

– Từ đủ 15 tuổi trở lên;

– Có trình độ học vấn (biết đọc, biết viết). 

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp

– Chứng chỉ đào tạo

Học viên sẽ được cấp Bằng sơ cấp kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô sau khi hoàn thành 3 khóa đào tạo:

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống gầm ô tô

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống động cơ ô tô

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện ô tô

Thời gian của mỗi khóa học

– Thời gian đào tạo: 01 tháng (150 giờ)

– Thời gian thực học: 148 giờ.

– Lý thuyết: 30 giờ.

– Thực hành: 112 giờ.

– Kiểm tra: 6 giờ.

Năng lực thực hành nghề

Học viên sẽ được trang bị kiến thức về bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện ô tô. Sau khi học xong chương trình đào tạo học viên có thể làm việc tại các gara sửa chữa bảo trì ô tô, công ty, doanh nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất, công trình . . .

Danh mục môn học:

Môn Học Tên môn học Thời gian đào tạo: giờ

(Lý thuyết /Thực hành)

Tổng Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MH 01 Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 103 15 84 4
MH 02 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 45 15 28 2
Tổng cộng 148 30 112 6

 

Tìm hiểu thêm về ngành Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống khung gầm ô tô và ngành Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống động cơ ô tô. Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ tại đây. Bạn có thể nhắn tin qua fanpage của trường để được tư vấn miễn phí.