Caodangtaydo.edu.vn - Quản Trị Kinh Doanh Vận Tải Đường Thủy Nội Địa
Quản Trị Kinh Doanh Vận Tải Đường Thủy Nội Địa

Tên ngành, nghề: Quản trị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Trình độ đào tạo: Sơ Cấp

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Có đủ sức khỏe để học nghề và có trình độ học vấn (biết đọc, biết viết)

Số lượng môn học/mô đun đào tạo: 05

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp bậc 1

Mục tiêu đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa 

Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp Ngành Quản trị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa 

– Kiến thức:

+ Nắm vững đường lối, chủ trương và chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, vận dụng trong quản lý kinh tế, khai thác kỹ thuật phương tiện vận tải an toàn, hiệu quả điều kiện của nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

+ Có các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh đủ để tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề: Nguyên lý cơ bản của hoạt động kinh tế và quản trị kinh doanh, những tác nhân chi phối hoạt động kinh tế và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Nắm được những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vận tải đường bộ.

– Kỹ năng:

+ Tổ chức điều tra, nghiên cứu thị trường, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch vận chuyển; Đề xuất các biện pháp khai thác hiệu quả phương tiện vận tải, vật tư kỹ thuật của doanh nghiệp vận tải;

+ Thu thập, xử lý và phân phối thông tin theo yêu cầu quản lý; Vận dụng được công nghệ thông tin trong quản lý kinh doanh của doanh nghiệp vận tải;

+ Cập nhật được tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên

+ Có thế giới quan khoa học, có nhận thức đúng về Chủ nghĩa xã hội để từ đó tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của đơn vị:

+ Tôn trọng và làm theo Hiến pháp, Pháp luật, có nếp sống lành mạnh, giản dị, trong sạch và tinh thần đoán kết sẵn sàng bảo vệ thành quả xã hội chủ nghĩa:

+ Có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, trung thực, yêu nghề, tích cực học tập và rên luyện không ngừng nâng cao trinh độ chuyên môn, nghiệp vụ.

– Thái độ:

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa sẽ:

+ Tuân thủ chính sách pháp luật hợp tác xã và pháp luật khác có liên quan;

+ Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể và xã hội;

+ Trung thực trong công việc được phân công;

+ Luôn có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

Cơ hội việc làm Ngành Quản trị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa 

Sau khi tốt nghiệp người học làm việc được trong những doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hoặc các đơn vị vận tải trực thuộc các doanh nghiệp sản xuất. Những vị trí có thể làm việc: Nhân viên điều độ chuyên trách, nhân viên phòng kế hoạch vận tải, phòng kinh doanh, quản lý nhân sự.

Thời gian của khoá học

– Thời gian đảo tạo: 03 tháng

– Thời gian học tập: 12 tuần

– Thời gian thực học: 300 giờ.

– Lý thuyết: 63 giờ.

– Thực hành: 227 giờ.

– Kiểm tra: 10 giờ

Danh mục số lượng, thời lượng các môn học

MH TÊN MÔN HỌC Thời gian đào tạo: (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MH1 An toàn vận tải 60 10 48 2
MH2 Kinh tế vận tải 60 10 48 2
MH3 Tổ chức vận tải thủy 60 14 44 2
MH4 Khai thác cảng đường thủy 60 15 43 2
MH5 Bảo hiểm trong giao thông vận tải 60 14 44 2
Tổng cộng 300 63 227 10

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0862618369 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn