Caodangtaydo.edu.vn - Kiểm soát chất lượng sản phẩm
Quản Trị Chất Lượng

Tên ngành, nghề: Quản trị chất lượng

Trình độ đào tạo: Sơ Cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo

Mục tiêu chương trình đào tạo

– Kiến thức:

+ Phân tích nguyên tắc, phương pháp, các chức năng, vai trò của quản lý chất lượng trong ngành may;

+ Trình bày được một số vấn đề cơ bản về 5S ứng dụng trong quản lý chất lượng;

+ Trình bày được nội dung một số công cụ thống kê trong quản lý chất lượng.

– Kỹ năng: 

+ Xây dựng được kế hoạch kiểm tra, đánh giá, quản lý chất lượng trong nhà máy may;

+ Xây dựng được các chỉ tiêu chất lượng và quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm quần âu, sơ mi, jacket, polo-shirt, veston;

+ Áp dụng được 5S trong quản lý chất lượng.

– Thái độ:

+ Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc quản trị chất lượng sản phẩm dệt may;

+ Có khả năng tự hành nghề độc lập;

+ Có tinh thần đoàn kết và có ý thức giúp đỡ bạn trong lao động và học tập;

+ Rèn luyện cho học viên có phẩm chất đạo đức yêu ngành, yêu nghề.

Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

TT Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng cộng Lý thuyết Thực hành, thực tập Kiểm tra
1 Qui trình sản xuất hàng may công nghiệp 16 10 5 1
2 Quản trị chất lượng; Một số mô hình quản lý sản xuất tiên tiến 11 10   1
3 Xây dựng qui trình quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp 11 5 5 1
4 Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm 12 5 6 1

Tổng cộng

50 30 16 4

Chương trình đào tạo được cập nhật lần cuối vào ngày 27/11/2021

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0862618369 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn