caodangtaydo.edu.vn - khóa học quản lý sản xuất ngành may
Quản Lý Sản Xuất Ngành May

Tên ngành, nghề: Quản lý sản xuất ngành may

Trình độ đào tạo: Sơ Cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo

Mục tiêu chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo người học có năng lực:

– Kiến thức:

+ Trình bày được vai trò, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của một quản lý chuyền may;

+ Trình bày được quy trình sản xuất hàng may công nghiệp và dây chuyền Lean.

– Kỹ năng:  

 + Lập kế hoạch và phương pháp tổ chức sản xuất và quản lý chuyền may công nghiệp;

+ Xây dựng phương pháp kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; các biện pháp về quản lý năng suất và chất lượng, phát hiện và loại trừ các lãng phí trong sản xuất;

+ Phân tích và xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình sản xuất.

– Thái độ:

+ Có khả năng sáng tạo trong việc vận dụng các kiểu chi tiết vào sản phẩm.

+ Có khả năng tự hành nghề độc lập.

+ Có tinh thần đoàn kết và có ý thức giúp đỡ bạn trong lao động và học tập.

+ Rèn luyện cho học viên có phẩm chất đạo đức yêu ngành, yêu nghề.

Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

TT Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng cộng Lý thuyết Thực hành, thực tập Kiểm tra
1 Công nghệ sản xuất hàng may công nghiệp 16 10 5 1
2 Thiết kế chuyền – điều chuyền 16 10 5 1
3 Tổ chức và quản lý chuyền 12 11   1
4 Phân tích và xử lý các tình huống phát sinh trong chuyền 6 5   1
Tổng cộng 50 36 10 4

Chương trình đào tạo được cập nhật lần cuối vào ngày 27/11/2021

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0862618369 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn

Xem thêm về Quản lý sản xuất ngành may tại đây!