Caodangtaydo.edu.vn - quản lý đơn hàng
Quản Lý Đơn Hàng

 Tên ngành, nghề: Quản lý đơn hàng

Trình độ đào tạo: Sơ Cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo

Mục tiêu chương trình đào tạo

– Kiến thức:

+ Trình bày được vai trò, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của một người làm công tác quản lý đơn hàng trong doanh nghiệp dệt may;

+ Mô tả được quy trình quản lý và triển khai thực hiện đơn hàng trong ngành dệt may;

+ Có phương pháp kiểm tra theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng

– Kỹ năng:

+  Xây dựng được quy trình thực hiện công tác quản lý đơn hàng trong doanh nghiệp dệt may;

+ Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tài liệu thiết kế chuyền, lập bảng màu;

+ Tính toán định mức và cân đối nguyên phụ liệu;

+ Kiểm soát được nguyên phụ liệu đầu vào, quy cách chất lượng, thông số kỹ thuật sản phẩm đầu ra;

– Thái độ:

+ Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc trong doanh nghiệp dệt may;

+ Có khả năng tính toán chi phí nguyên liệu, nhân công và tự hành nghề độc lập.

+ Có tinh thần đoàn kết và có ý thức giúp đỡ bạn trong lao động và học tập.

+ Rèn luyện cho học viên có phẩm chất đạo đức yêu ngành, yêu nghề.

Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

TT Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng cộng Lý thuyết Thực hành, thực tập Kiểm tra
1 Tổng quan về thị trường dệt may và công tác quản lý đơn hàng trong doanh nghiệp 7 6   1
2 Qui trình kiểm tra chất lượng và xử lý đơn hàng 7 6   1
3 Qui trình triển khai đơn hàng 36 10 25 1
 Tổng cộng 50 22 25 3

Chương trình đào tạo được cập nhật lần cuối vào ngày 27/11/2021

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0862618369 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn