caodangtaydo.edu.vn - khóa học may công nghiệp
May Công Nghiệp

Tên ngành, nghề: May công nghiệp

Trình độ đào tạo: Sơ Cấp

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Từ đủ 15 tuổi trở lên và có trình độ học vấn (biết đọc, biết viết)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo

Mục tiêu chương trình đào tạo

Mục tiêu chung:  

Nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Mục tiêu cụ thể:

Sau khi học xong chương trình đào tạo người học có năng lực:

a) Kiến thức:

– Phân biệt được các đường may căn bản

– Trình bày được qui trình lắp ráp các chi tiết áo sơ mi, quần tây căn bản

b) Kỹ năng

– Ứng dụng được các đường may đúng trên sản phẩm

– Vận hành và sử dụng được máy may thành thạo

– May hoàn chỉnh được các chi tiết áo sơ mi, quần tây căn bản đạt yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có khả năng sáng tạo trong việc vận dụng các kiểu chi tiết vào sản phẩm.

– Có khả năng tự hành nghề độc lập.

– Có tinh thần đoàn kết và có ý thức giúp đỡ bạn trong lao động và học tập.

– Rèn luyện cho học viên có phẩm chất đạo đức yêu ngành, yêu nghề.

Khối lượng kiến thức, kỹ năng chương trình đào tạo

 

 Mã MH, MĐ  

 Tên các môn học, mô đun Thời gian học tập (giờ) 
 

Tổng số

Trong đó
Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập, kiểm tra
MH01 Giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và phòng HIV 8 3,5 4,5
MH02 Pháp luật lao động, an toàn lao động 5 5 0
MH03 Khởi sự doanh nghiệp 10 4 6
MĐ04 May các chi tiết quần áo căn bản 137 9,5 127,5
Tổng cộng 160 22 138

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0862618369 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn

Xem thêm về ngành May công nghiệp tại đây!