bằng lái b2
Lái Xe Ô Tô Hạng B2

Tên nghề đào tạo: Lái xe ô tô hạng B2

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào:

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có trình độ học vấn (biết đọc, biết viết).

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I. Mục tiêu chương trình đào tạo:

1. Mục tiêu chung:  

– Nhằm đào tạo kỹ năng lái xe ô tô, nhân lực trực tiếp trong sản xuất kinh doanh, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

– Áp dụng kỹ thuật lái xe đã được học trong các công ty, xí nghiệp phục vụ sản xuất góp phần phát triển kinh tế và xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể:

Sau khi học xong chương trình đào tạo người học có năng lực:

– Kiến thức:

       + Trình bày được: các quy trình, thao tác nhuần nhuyễn khi lái xe ô tô.

       + Trình bày được: cấu tạo, nguyên lý hoạt động của xe ô tô.

       + Sửa chữa được các lỗi thông thường hay gặp của xe ô tô.

– Kỹ năng:

       + Thực hiện được các thao tác, kỹ năng lái xe trên đường giao thông công cộng

       + Xác định được các nguyên nhân gây ra sự cố mất an toàn trong khi lái xe và đưa ra được các biện pháp xử lý.

–  Năng lực tự chủ và trách nhiệm

       + Có khả năng tự hành nghề độc lập.

       + Có tinh thần đoàn kết và có ý thức giúp đỡ bạn trong lao động và học tập.

       + Rèn luyện cho học viên có phẩm chất đạo đức yêu ngành, yêu nghề.

II. Khối lượng kiến thức, kỹ năng chương trình đào tạo:

1. THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC

  1. a. Thời gian của khóa học: 588 ngày, bao gồm:

 –  Thời gian các hoạt động chung: Khai giảng, bế giảng 01; lao động dự phòng 01;

 –  Thời gian học tập: 588 giờ, trong đó:

       + Thời gian thực học: 582 giờ.

       + Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học: 06 giờ.

  1. Phân bổ thời gian thực học:

 –  Thời gian học lý thuyết: 129 giờ.

 –  Thời gian học thực hành: 452 giờ

2. DANH MỤC MÔ ĐUN VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 

 MĐ

Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo: giờ

(Lý thuyết /Thực hành)

Tổng Lý thuyết Thực

hành

Kiểm tra
MĐ 01 Pháp luật giao thông đường bộ 90 72 16 2
MĐ 02 Cấu tạo và sửa chữa thông thường 18 9 8 1
MĐ 03 Nghiệp vụ vận tải 16 11 4 1
MĐ 04 Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông 20 18 1 1
MĐ 05 Kỹ thuật lái xe 20 16 2 1
MĐ 06 Phần mềm mô phỏng các tình huống khi tham gia giao thông 04 2 2
MĐ 07 Thực hành lái 420 0 419 1
Tổng cộng 588 129 452 7

III. Năng lực thực hành nghề:

Sau khi học xong chương trình đào tạo học viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các hảng xe taxi, hoặc tự kinh doanh tại nhà….

Đăng ký nhận tư vấn MIỄN PHÍ ngay tại đây. Bạn cũng có thể liên hệ qua fanpage để được tư vấn.