Caodangtaydo.edu.vn - Kiểm soát chất lượng sản phẩm
Kiểm Soát Chất Lượng Sản Phẩm

 Tên ngành, nghề: Kiểm soát chất lượng sản phẩm

Trình độ đào tạo: Sơ Cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo

Mục tiêu chương trình đào tạo

– Kiến thức:

+ Trình bày được vai trò, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của người quản lý chất lượng sản phẩm;

+ Trình bày được quy trình sản xuất hàng may công nghiệp, nguyên tắc, qui trình và phương pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm.

– Kỹ năng:

+ Xây dựng quy trình và phương pháp kiểm tra chất lượng khâu cắt, may, hoàn tất sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật.

+ Kiểm soát chất lượng khâu chuẩn bị sản xuất và triển khai sản xuất.

– Thái độ:

+ Có khả năng sáng tạo trong việc vận dụng các kiểu chi tiết vào sản phẩm.

+ Có khả năng tự hành nghề độc lập.

+ Có tinh thần đoàn kết và có ý thức giúp đỡ bạn trong lao động và học tập.

+ Rèn luyện cho học viên có phẩm chất đạo đức yêu ngành, yêu nghề.

Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

TT Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng cộng Lý thuyết Thực hành, thực tập Kiểm tra
1 Công nghệ sản xuất hàng may CN 16 10 5 1
2 Kiểm tra chất lượng khâu chuẩn bị sản xuất và triển khai sản xuất 17 10 6 1
3 Qui trình kiểm tra chất lượng 1 số sản phẩm cơ bản 17 10 6 1
 Tổng cộng 50 30 17 3

Chương trình đào tạo ngành Kiểm soát chất lượng sản phẩm được cập nhật lần cuối vào ngày 27/11/2021

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0862618369 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn