caodangtaydo.edu.vn - khóa học quản lý chất lượng chuyền may
Kiểm Soát Chất Lượng Chuyền May

Tên ngành, nghề: Kiểm soát chất lượng chuyền may

Trình độ đào tạo: Sơ Cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo

Mục tiêu chương trình đào tạo

– Kiến thức

+ Trình bày được vai trò, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của một kỹ thuật chuyền may;

+ Trình bày được nguyên tắc, quy trình và phương pháp kiểm soát chất lượng chuyền may.

– Kỹ năng   

+ Biết đọc và triển khai sản xuất từ tài liệu kỹ thuật và sản phẩm mẫu;

+ Phân tích và xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình sản xuất.

– Thái độ

+ Có khả năng sáng tạo trong việc vận dụng các kiểu chi tiết vào sản phẩm.

+ Có khả năng tự hành nghề độc lập trong nghề kiểm soát chất lượng chuyền may.

+ Có tinh thần đoàn kết và có ý thức giúp đỡ bạn trong lao động và học tập.

+ Rèn luyện cho học viên có phẩm chất đạo đức yêu ngành, yêu nghề.

Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

TT Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng cộng Lý thuyết Thực hành, thực tập Kiểm tra
1 Công nghệ sản xuất hàng may công nghiệp 16 10 5 1
2 Qui trình triển khai sản xuất và kiểm tra chất lượng trên chuyền 17 10 6 1
3 Phân tích và xử lý các tình huống phát sinh kỹ thuật trong dây chuyền 17 10 6 1
 Tổng cộng 50 30 17 3

Chương trình đào tạo được cập nhật lần cuối vào ngày 27/11/2021

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3.831.015 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn