Chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc
Chứng Chỉ Điều Khiển Phương Tiện Cao Tốc

Tên nghề: Chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc thủy nội địa

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Từ đủ 18 tuổi trở lên và có trình độ học vấn (biết đọc, biết viết)

Số lượng mô đun: 02

Chứng chỉ cấp sau tốt nghiệp: Chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

Hiểu cấu trúc và tính năng của phương tiện cao tốc, hiểu phương pháp điều động phương tiện cao tốc. 

2. Kỹ năng

Lái được phương tiện cao tốc. 

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

II. THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC

Thời gian của khóa học: 65 giờ, bao gồm:

– Thời gian thực học: 62 giờ.

– Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 03 giờ.

III. DANH MỤC MÔ ĐUN (MĐ) VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã MĐ Tên mô đun Thời gian 

đào tạo (giờ)

MĐ 01 Cấu trúc và thiết bị phương tiện cao tốc 30
MĐ 02 Điều động phương tiện cao tốc 32
Tổng cộng 62

Chương trình đào tạo được cập nhật lần cuối vào ngày 27/11/2021

Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ tại đây. Bạn cũng có thể nhắn tin qua fanpage của trường để được tư vấn miễn phí.