caodangtaydo.edu.vn - chứng chỉ thủy thủ
Chứng Chỉ Thủy Thủ

Tên ngành, nghề: Chứng chỉ thủy thủ phương tiện thủy nội địa

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Từ đủ 15 tuổi trở lên và có trình độ học vấn (biết đọc, biết viết)

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 07

Chứng chỉ cấp sau tốt nghiệp: Chứng chỉ thủy thủ

Mục tiêu đào tạo

1. Kiến thức

Có kiến thức về an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường; hiểu các quy định cơ bản của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; hiểu nguyên lý điều khiển phương tiện thủy; biết các tuyến đường thủy nội địa ở khu vực; hiểu các quy định về bảo quản và xếp dỡ hàng hóa, đưa đón hành khách, bảo đảm an toàn cho hàng hóa và hành khách trong quá trình vận chuyển; hiểu kiến thức cơ bản về bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện.

2. Kỹ năng

Làm thành thạo các nút dây, các mối dây và thực hiện tốt các thao tác làm dây trên phương tiện; sử dụng thành thạo các trang thiết bị cứu hỏa, cứu thủng, cứu sinh; các dụng cụ gõ gỉ, dụng cụ sơn trên phương tiện; thành thạo khi chèo xuồng, đo nước, đệm va, cảnh giới; ghép được các đoàn lai theo yêu cầu của thuyền trưởng; điều khiển được phương tiện ở những đoạn luồng dễ đi dưới sự giám sát của thuyền trưởng, thuyền phó.

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

Thời gian và phân bổ thời gian của khóa học

Thời gian của khóa học: 295 giờ, bao gồm:

– Thời gian các hoạt động chung: không.

– Thời gian học tập: 295 giờ, trong đó:

+ Thời gian thực học: 280 giờ.

+ Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 15 giờ.

Danh mục môn học (MH), mô đun (MĐ) và thời gian đào tạo

Mã 

MH, MĐ

Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
MĐ 01 An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường 60
MH 02 Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa 30 
MĐ 03 Luồng chạy tàu thuyền 15
MĐ 04 Điều động phương tiện và thực hành điều động phương tiện 60
MĐ 05 Thủy nghiệp cơ bản 85
MH 06 Vận tải hàng hóa và hành khách 15
MĐ 07 Bảo dưỡng phương tiện 15 
Tổng cộng 280

Chương trình đào tạo được cập nhật lần cuối vào ngày 27/11/2021

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0862618369 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn