Chứng Chỉ Thợ Máy

Tên nghề: Chứng chỉ thợ máy phương tiện thủy nội địa

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Từ đủ 18 tuổi trở lên và có trình độ học vấn (biết đọc, biết viết)

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 07

Chứng chỉ cấp sau tốt nghiệp: Chứng chỉ thợ máy

Mục tiêu đào tạo

1. Kiến thức

Có kiến thức về an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường; hiểu các quy định cơ bản của pháp luật giao thông đường thủy nội địa; vận hành thành thạo động cơ tàu thủy, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; kiểm tra và khắc phục được các hư hỏng thông thường trong quá trình vận hành động cơ.

2. Kỹ năng

Vận hành thành thạo động cơ tàu thủy; kiểm tra và khắc phục được các hư hỏng thông thường trong quá trình vận hành động cơ.

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

Thời gian và phân bổ thời gian của khóa học

Thời gian của khóa học: 295 giờ, bao gồm:

– Thời gian các hoạt động chung: không.

– Thời gian học tập: 295 giờ, trong đó:

+ Thời gian thực học: 280 giờ.

+ Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 15 giờ.

Danh mục môn học (MH), mô đun (MĐ) và thời gian đào tạo

Mã 

MH, MĐ

Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
MĐ 01 An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường  60
MH 02 Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa  15
MĐ 03 Máy tàu thủy  60
MĐ 04 Thực hành nguội  15
MĐ 05 Thực hành hàn  15
MĐ 06 Vận hành, sửa chữa điện tàu  30
MĐ 07 Thực hành vận hành máy tàu  85
Tổng cộng 280

Chương trình đào tạo được cập nhật lần cuối vào ngày 27/11/2021

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0862618369 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn