Chứng Chỉ Lái Phương Tiện

Tên nghề: Chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Từ đủ 18 tuổi trở lên và có trình độ học vấn (biết đọc, biết viết)

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 07

Chứng chỉ cấp sau tốt nghiệp: Chứng chỉ lái phương tiện

Mục tiêu đào tạo

1. Kiến thức

Có kiến thức về an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường; hiểu pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; hiểu nguyên lý điều khiển phương tiện thủy; thuộc các tuyến đường thủy nội địa ở khu vực (Bắc, Trung, Nam); hiểu các quy định về vận chuyển, bảo quản và xếp dỡ hàng hóa; hiểu các quy định về vận chuyển hành khách; có kiến thức cơ bản về bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa phương tiện.

2. Kỹ năng

Làm thành thạo các nút dây, các mối dây và thực hiện tốt các thao tác làm dây trên phương tiện; sử dụng thành thạo các trang thiết bị cứu hỏa, cứu thủng, cứu sinh; các dụng cụ gõ gỉ, dụng cụ sơn trên phương tiện; thành thạo khi chèo xuồng, đo nước, đệm va; điều khiển được phương tiện nhỏ trong mọi trường hợp.

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp

Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

Thời gian và phân bổ thời gian của khóa học

Thời gian của khóa học: 295 giờ, bao gồm:

– Thời gian các hoạt động chung: không.

– Thời gian học tập: 295 giờ, trong đó:

+ Thời gian thực học: 280 giờ. 

+ Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 15 giờ.

Danh mục môn học (MH), mô đun (MĐ) và thời gian đào tạo

Mã 

MH, MĐ

Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
MĐ 01 An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường 60
MĐ 02 Thủy nghiệp cơ bản 45
MĐ 03 Luồng chạy tàu thuyền 15
MH 04 Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa 40
MĐ 05 Điều động phương tiện và thực hành điều động phương tiện 90
MH 06 Vận tải hàng hóa và hành khách 15
MĐ 07 Bảo dưỡng phương tiện 15
Tổng cộng 280

Chương trình đào tạo được cập nhật lần cuối vào ngày 27/11/2021

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0862618369 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn