bảo trì và sửa chữa điện lạnh sơ cấp
Bảo Trì Và Sửa Chữa Điện Lạnh

Tên nghề đào tạo: Bảo trì và sửa chữa điện lạnh

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào:

– Từ đủ 15 tuổi trở lên;

– Có trình độ học vấn (biết đọc, biết viết).

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo

Mục tiêu chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo người học đạt được:

– Kiến thức:

+ Trình bày được đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, lạnh trong tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Trình bày được đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Trình bày được quy trình vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, thay thế thiết bị trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Nêu được tình hình chuyên ngành tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng trong thực tiễn và tương lai gần;

+ Có khả năng bố trí nơi làm việc khoa học, an toàn.

+ Biết các phương pháp sơ cứu người bị nạn trong điện giật, bỏng lạnh, rơi ngã từ trên cao xuống.

– Kỹ năng:

+ Nhận biết, kiểm tra, đánh giá được tình trạng các thiết bị điện, lạnh cơ bản trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Lắp đặt và thử nghiệm được các thiết bị điện, lạnh cơ bản trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng, kiểm tra được các thiết bị trong hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Sửa chữa, thay thế thiết bị trong các hệ thống tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ thông dụng;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị nghề một cách an toàn; biết sơ cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra;

+ Có khả năng bố trí nơi làm việc khoa học, an toàn..

–  Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Trong quá trình học lý thuyết, cũng như quá trình thực hành ở xưởng, học sinh phải thực hiện đúng tác phong trong công nghiệp, đảm bảo an toàn.

Thời gian và phân bổ thời gian của khóa học

Thời gian của khóa học: 290 giờ, thực hiện dưới 3 tháng, bao gồm:

–  Thời gian các hoạt động chung: Khai giảng, bế giảng 01giờ; lao động dự phòng 01giờ;

–  Thời gian thực học: 188 giờ, trong đó:

+ Thời gian học LT + TH: 270 giờ.

+ Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc mô đun: 20 giờ.

Phân bổ thời gian thực học:

–  Thời gian học lý thuyết: 104 giờ.

–  Thời gian học thực hành: 166 giờ

Danh mục mô đun và thời gian đào tạo

Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Thời gian  đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MĐ 01 Điện cơ bản 75 25 45 5
MĐ 02 Lạnh cơ bản 45 15 27 3
MH 03 An toàn, vật liệu, đo lường điện lạnh 20 14 4 2
MĐ 04 Sửa chữa, bảo trì tủ lạnh dân dụng 75 25 45 5
MĐ 05 Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa điều hoà nhiệt độ cục bộ 75 25 45 5
Tổng cộng 290 104 166 20

Năng lực thực hành nghề

Sau khi học xong chương trình đào tạo học viên có khả năng hành nghề độc lập hoặc làm việc tại các công ty bảo trì, lắp ráp thiết bị điện lạnh. Biết yêu nghề, có ý thức vươn lên, có đạo đức nghề nghiệp.

Địa điểm liên hệ, nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học

PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂY ĐÔ

Số 90 Quốc lộ 1A, Khu vực 2, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3.831.015 – 086 2618 369

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongcaodangTayDo

Website: www.caodangtaydo.edu.vn – Email: tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn