THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH

ngành sơ cấp

Thiết kế, thi công và quản trị hệ thống camera an ninh

Thiết kế, thi công và quản trị hệ thống camera an ninh là khóa học giúp cung cấp cho học viên kiến thức đầy đủ về việc triển khai sử dụng camera an ninh cho mục đích cá nhân hoặc kinh doanh. Khóa học này sẽ mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cũng như giúp nâng cao tay nghề cho học viên.

Chương trình Đào tạo

Thiết kế, thi công và quản trị hệ thống camera an ninh

Học viên sẽ nắm được cơ chế hoạt động, cách khắc phục các sự cố và hơn nữa là cách tối ưu khả năng làm việc của hệ thống camera phục vụ cho mục đích của mình. Trong suốt quá trình học tập học viên còn được thực hành trực tiếp các thao tác để nâng cao kỹ năng thực tế.

Cơ hội Nghề nghiệp

THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH

Kỹ thuật viên lắp đặt, vận hành hệ thống camera an ninh do doanh nghiệp

THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH

Chuyên viên kinh doanh hệ thống camera an ninh

THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH

Chứng chỉ

THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH
Chỉ Có Tại

Trường Cao Đẳng Tây Đô

THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH

Được giới thiệu việc làm 100%

THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH

Có cơ hội được làm việc tại Hàn, Nhật, Úc.

THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH

Có cơ hội học nâng cao tại Úc

THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH

Cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại

chương trình Đào tạo

Cơ hội học tập – phát triển tại úc và các nước khác

Làm việc và định cư tại Úc. Chuyển đổi bằng cấp quốc tế.

Làm việc tại các quốc gia phát triển khác như Hàn, Nhật.

THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CAMERA AN NINH

Mức thu nhập khi làm việc trung bình từ 1500$/ tháng.

Vừa làm việc vừa học các bằng cấp cao hơn tại Úc.