NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

ngành sơ cấp

Ngành truyền thông đa phương tiện

Truyền thông Đa phương tiện là ngành học có tính ứng dụng cao. Ngành Truyền thông Đa phương tiện tại Cao đẳng Tây Đô sẽ trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức nền tảng và nâng cao về công nghệ đa phương tiện, cảm quan sáng tạo, các kiến thức về báo chí, tiếp thị, nghệ thuật, … trong việc sáng tạo, thiết kế sản phẩm đa phương tiện tạo tương tác. Ngành Truyền thông đa phương tiện trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang bùng nổ nên sinh viên học ngành này luôn trong tình trạng “khan hiếm” và được các doanh nghiệp săn đón.

Chương trình Đào tạo

 Cao đẳng

Thời gian đào tạo 2,5 năm
Bao gồm các môn cơ sở cung cấp kiến thức nền, kiến thức chuyên môn cao để người học có đủ khả năng vận dụng trong quá trình làm việc sau này. Khối lượng thực hành chiếm đa số trong các tiết học để sinh viên được cọ xát với thực tế nhiều nhất có thể.

Cơ hội Nghề nghiệp

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Chuyên viên truyền thông
NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Chuyên viên thiết kế truyền thông số
NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Quản trị các kênh truyền thông trực tuyến
NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Quản trị các kênh truyền thông trực tuyến
NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Chuyên viên sáng tạo nội dung video
NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Chuyên viên marketing trực tuyến
NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Chuyên viên thiết kế giao diện web
NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Chuyên viên quản trị media web
NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Phóng viên
NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Biên tập viên nội dung tại bộ phận truyền thông của các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị
NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Được học liên thông hoặc chuyển tiếp lên trình độ đại học theo quy định.

Chứng chỉ

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
Chỉ Có Tại

Trường Cao Đẳng Tây Đô

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Được giới thiệu việc làm 100%

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Có cơ hội được làm việc tại Hàn, Nhật, Úc.

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Có cơ hội học nâng cao tại Úc

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại

chương trình Đào tạo

Cơ hội học tập – phát triển tại úc và các nước khác

Làm việc và định cư tại Úc. Chuyển đổi bằng cấp quốc tế.

Làm việc tại các quốc gia phát triển khác như Hàn, Nhật.

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Mức thu nhập khi làm việc trung bình từ 1500$/ tháng.

Vừa làm việc vừa học các bằng cấp cao hơn tại Úc.