KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

ngành sơ cấp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Ngành Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí là ngành học nghiên cứu về các hệ thống lạnh. Sau khi được đào tạo tại trường Cao đẳng Tây Đô, sinh viên sẽ có thể lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí như: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ… đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, đảm bảo an toàn.

Chương trình Đào tạo

 Cao đẳng

Thời gian đào tạo 2,5 năm
Bao gồm các môn cơ sở cung cấp kiến thức nền, kiến thức chuyên môn cao để người học có đủ khả năng vận dụng trong quá trình làm việc sau này. Khối lượng thực hành chiếm đa số trong các tiết học để sinh viên được cọ xát với thực tế nhiều nhất có thể.

Trung Cấp

Thời gian đào tạo 1,5 năm
Bao gồm các môn cơ sở cung cấp kiến thức nền, kiến thức chuyên môn cao để người học có đủ khả năng vận dụng trong quá trình làm việc sau này. Khối lượng thực hành chiếm đa số trong các tiết học để sinh viên được cọ xát với thực tế nhiều nhất có thể.

Cơ hội Nghề nghiệp

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Kỹ thuật viên lắp đặt, vận hành hệ thống máy lạnh, điều hòa không khí cục bộ, VRV/VRF/RMV,...

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Kỹ thuật viên bảo trì, sửa chữa hệ thống máy lạnh, điều hòa không khí cục bộ, VRV/VRF/RMV,…

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Kỹ thuật viên bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa ô tô.

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Chứng chỉ

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Chỉ Có Tại

Trường Cao Đẳng Tây Đô

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Được giới thiệu việc làm 100%

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Có cơ hội được làm việc tại Hàn, Nhật, Úc.

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Có cơ hội học nâng cao tại Úc

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại

Cập nhật mới nhất

Thiết kế, thi công và quản trị hệ thống camera an ninh

chương trình Đào tạo

Cơ hội học tập – phát triển tại úc và các nước khác

Làm việc và định cư tại Úc. Chuyển đổi bằng cấp quốc tế.

Làm việc tại các quốc gia phát triển khác như Hàn, Nhật.

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Mức thu nhập khi làm việc trung bình từ 1500$/ tháng.

Vừa làm việc vừa học các bằng cấp cao hơn tại Úc.