Ngành Công nghệ thông tin xét tuyển học bạ ở Cần Thơ