Năm 2023, học cao đẳng khó xin việc, có đúng không?