Lịch Học Lớp Trung Cấp Công Nghệ Ô Tô Khóa 6 (Cập Nhật Ngày 24/11/2021)

Chào mừng các bạn sinh viên lớp Trung Cấp Công nghệ ô tô K6 đã đến với Trường Cao đẳng Tây Đô. Sau đây là lịch học của các bạn. Xem ngay để biết những điều thú vị nào đang chờ bạn nhé.

TUẦN 01: (15/03/2021 – 21/03/2021)

BUỔI Thứ 6  (19/03) Thứ 7 (20/03) Chủ nhật (21/03)
SÁNG   Anh Văn (4h) Anh Văn (4h)
CHIỀU   Anh Văn (4h) Anh Văn (4h)
TỐI      

TUẦN 02: (22/03/2021 – 28/03/2021)

BUỔI Thứ 6  (26/03) Thứ 7 (27/03) Chủ nhật (28/03)
SÁNG   Anh Văn (4h) Anh Văn (4h)
CHIỀU Anh Văn (4h) Anh Văn (4h) Anh Văn (4h)
TỐI Anh Văn (4h)    

TUẦN 03: (29/03/2021 – 04/04/2021)

BUỔI Thứ 6  (02/04) Thứ 7 (03/04) Chủ nhật (04/04)
SÁNG   Anh Văn (4h) Anh Văn (4h)
CHIỀU Anh Văn (4h) Anh Văn (4h) Anh Văn (4h)
TỐI Anh Văn (4h)    

TUẦN 04: (05/04/2021 – 11/04/2021)

BUỔI Thứ 6  (09/04) Thứ 7 (10/04) Chủ nhật (11/04)
SÁNG   Anh Văn (4h) Anh Văn (4h)
CHIỀU Anh Văn (4h) Anh Văn (4h) Anh Văn (4h)
TỐI Anh Văn (4h)    

TUẦN 05: (12/04/2021 – 18/04/2021)

BUỔI Thứ 6  (16/04) Thứ 7 (17/04) Chủ nhật (18/04)
SÁNG   Tin học (4h) Tin học (4h)
CHIỀU Anh Văn (2h) Tin học (4h) Tin học (4h)
TỐI Tin học (4h)    

TUẦN 06: (19/04/2021 – 25/04/2021)

BUỔI Thứ 6  (23/04) Thứ 7 (24/04) Chủ nhật (25/04)
SÁNG   Tin học (4h) Tin học (4h)
CHIỀU Tin học (4h) Tin học (4h) Tin học (4h)
TỐI Tin học (4h)   Tin học (1h)

TUẦN 07: (26/04/2021 – 02/05/2021)

BUỔI Thứ 6  (30/04) Thứ 7 (01/05) Chủ nhật (02/05)
SÁNG   Giáo Dục Thể Chất (4h) Giáo Dục Thể Chất (4h)
CHIỀU Giáo Dục Thể Chất (4h) Giáo Dục Thể Chất (4h) Giáo Dục Thể Chất (4h)
TỐI Giáo Dục Thể Chất (4h)    

TUẦN 08: (03/05/2021 – 09/05/2021)

BUỔI Thứ 6  (07/05) Thứ 7 (08/05) Chủ nhật (09/05)
SÁNG   Kỹ thuật chung về ôtô (4h) Kỹ thuật chung về ôtô (4h)
CHIỀU Giáo Dục Thể Chất (4h) Kỹ thuật chung về ôtô (4h) Kỹ thuật chung về ôtô (4h)
TỐI Giáo Dục Thể Chất (2h)    

TUẦN 09: (10/05/2021 – 16/05/2021)

BUỔI Thứ 6  (14/05) Thứ 7 (15/05) Chủ nhật (16/05)
SÁNG   Kỹ thuật chung về ôtô (4h) Kỹ thuật chung về ôtô (4h)
CHIỀU Kỹ thuật chung về ôtô (4h) Kỹ thuật chung về ôtô (4h) Kỹ thuật chung về ôtô (4h)
TỐI Kỹ thuật chung về ôtô (4h)    

TUẦN 10: (17/05/2021 – 23/05/2021)

BUỔI Thứ 6  (21/05) Thứ 7 (22/05) Chủ nhật (23/05)
SÁNG   Pháp Luật (4h) Pháp Luật (4h)
CHIỀU Kỹ thuật chung về ôtô (5h) Pháp Luật (4h) Pháp Luật (3h)
TỐI Kỹ thuật chung về ôtô (4h)    

TUẦN 11: (24/05/2021 – 30/05/2021)

BUỔI Thứ 6  (28/05) Thứ 7 (29/05) Chủ nhật (30/05)
SÁNG   Giáo Dục QP-AN (4h) Giáo Dục QP-AN (4h)
CHIỀU Giáo Dục QP-AN (4h) Giáo Dục QP-AN (4h) Giáo Dục QP-AN (4h)
TỐI Giáo Dục QP-AN (4h)    

TUẦN 12 – 27: (02/06/2021 – 19/09/2021)

BUỔI Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
SÁNG Tạm nghỉ do dịch Covid-19
CHIỀU
TỐI

TUẦN 28: (20/09/2021 – 26/09/2021) – Học online

BUỔI Thứ 2 (20/9) Thứ 3 (21/9) Thứ 4 (22/9) Thứ 5 (23/9) Thứ 6 (24/9) Thứ 7 (25/9) Chủ nhật (26/9)
SÁNG Tin học (3h) Tin học (3h)
CHIỀU
TỐI

TUẦN 29: (27/09/2021 – 03/10/2021) – Học online

BUỔI Thứ 2 (27/9) Thứ 3 (28/9) Thứ 4 (29/9) Thứ 5 (30/9) Thứ 6 (1/10) Thứ 7 (2/10) Chủ nhật (3/10)
SÁNG Tin học (3h) Tin học (3h)
CHIỀU
TỐI

TUẦN 30: (04/10/2021 – 10/10/2021) – Học online

BUỔI Thứ 2 (4/10) Thứ 3 (5/10) Thứ 4 (6/10) Thứ 5 (7/10) Thứ 6 (8/10) Thứ 7 (9/10) Chủ nhật (10/10)
SÁNG Tin học (3h) Tin học (3h)
CHIỀU
TỐI

TUẦN 31: (11/10/2021 – 17/10/2021) – Học online

BUỔI Thứ 2 (11/10) Thứ 3 (12/10) Thứ 4 (13/10) Thứ 5 (14/10) Thứ 6 (15/10) Thứ 7 (16/10) Chủ nhật (17/10)
SÁNG Tin học (3h) Tin học (3h)
CHIỀU
TỐI

TUẦN 32: (18/10/2021 – 24/10/2021) – Học online

BUỔI Thứ 2 (18/10) Thứ 3 (19/10) Thứ 4 (20/10) Thứ 5 (21/10) Thứ 6 (22/10) Thứ 7 (23/10) Chủ nhật (24/10)
SÁNG Tin học (3h) Tin học (3h)
CHIỀU
TỐI

TUẦN 33: (25/10/2021 – 31/11/2021) – Học online

BUỔI Thứ 2 (25/10) Thứ 3 (26/10) Thứ 4 (27/10) Thứ 5 (28/10) Thứ 6 (29/10) Thứ 7 (30/10) Chủ nhật (31/10)
SÁNG Tin học (3h) Tin học (3h)
CHIỀU
TỐI

TUẦN 34: (1/11/2021 – 07/11/2021) – Học online

BUỔI Thứ 2 (1/11) Thứ 3 (2/11) Thứ 4 (3/11) Thứ 5 (4/11) Thứ 6 (5/11) Thứ 7 (6/11) Chủ nhật (7/11)
SÁNG Tin học (3h) Anh Văn (3h) Tin học (3h) Anh Văn (3h)
CHIỀU
TỐI

TUẦN 35: (08/11/2021 – 14/11/2021)

BUỔI Thứ 2 (8/11) Thứ 3 (9/11) Thứ 4 (10/11) Thứ 5 (11/11) Thứ 6 (12/11) Thứ 7 (13/11) Chủ nhật (14/11)
SÁNG Tin học (3h) Anh Văn (3h) Tin học (3h) Anh Văn (3h) Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí (3h) Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí (3h)
CHIỀU   Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí (3h) Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí (3h)
TỐI      

TUẦN 36: (15/11/2021 – 21/11/2021)

BUỔI Thứ 2 (15/11) Thứ 3 (16/11) Thứ 4 (17/11) Thứ 5 (18/11) Thứ 6 (19/11) Thứ 7 (20/11) Chủ nhật (21/11)
SÁNG   Anh văn (3h) Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí (3h) Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí (3h) Anh văn (3h) Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí (3h)
CHIỀU         Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí (3h)
TỐI      

 

TUẦN 37: (22/11/2021 – 28/11/2021)

BUỔI Thứ 2 (15/11) Thứ 3 (16/11) Thứ 4 (17/11) Thứ 5 (18/11) Thứ 6 (19/11) Thứ 7 (20/11) Chủ nhật (21/11)
SÁNG   Anh văn (3h) Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí (3h) Anh văn (3h)
CHIỀU        
TỐI      

Mọi thông tin hoặc thắc mắc, bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ nhé:

Trường Cao đẳng Tây Đô

🏬 Số 90 QL1A – KV2 -Phường Ba Láng – Quận Cái Răng – TP Cần Thơ.
☎ 02923 831 015
📧 tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn