Lịch Học Lớp Trung Cấp Công Nghệ Ô Tô Khóa 5 (Cập Nhật Ngày 24/11/2021)

Chào mừng các bạn sinh viên lớp Trung Cấp Công nghệ ô tô K5 đã đến với Trường Cao đẳng Tây Đô. Sau đây là lịch học của các bạn. Xem ngay để biết những điều thú vị nào đang chờ bạn nhé.

TUẦN 01: (11/01/2021 – 17/01/2021)

BUỔI Thứ 6  (15/1) Thứ 7 (16/1) Chủ nhật (17/1)
SÁNG   Kỹ thuật hàn cơ bản (4h) Kỹ thuật hàn cơ bản (4h)
CHIỀU Kỹ thuật hàn cơ bản (4h) Kỹ thuật hàn cơ bản (4h) Kỹ thuật hàn cơ bản (4h)
TỐI Kỹ thuật hàn cơ bản (4h)    

TUẦN 02: (18/01/2021 – 24/01/2021)

BUỔI Thứ 6  (22/1) Thứ 7 (23/1) Chủ nhật (24/1)
SÁNG   Kỹ thuật hàn cơ bản (4h) Kỹ thuật hàn cơ bản (5h)
CHIỀU Kỹ thuật hàn cơ bản (4h) Kỹ thuật hàn cơ bản (4h) BD &SC HT phân phối khí (4h)
TỐI Kỹ thuật hàn cơ bản (4h)    

TUẦN 03: (18/01/2021 – 24/01/2021)

BUỔI Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
SÁNG Nghỉ Tết nguyên đán và nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19
CHIỀU
TỐI

TUẦN 04: (01/03/2021 – 07/03/2021)

BUỔI Thứ 6  (05/3) Thứ 7 (06/3) Chủ nhật (07/3)
SÁNG   BD &SC HT phân phối khí (4h) BD &SC HT phân phối khí (4h)
CHIỀU BD &SC HT phân phối khí (4h) BD &SC HT phân phối khí (4h) BD &SC HT phân phối khí (4h)
TỐI BD &SC HT phân phối khí (4h)    

TUẦN 05: (08/03/2021 – 14/03/2021)

BUỔI Thứ 6  (12/3) Thứ 7 (13/3) Chủ nhật (14/3)
SÁNG   BD &SC HT phân phối khí (5h) BD &SC HT NLĐC xăng dùng bộ chế hòa khí (4h)
CHIỀU BD &SC HT phân phối khí (4h) BD &SC HT phân phối khí (4h) BD &SC HT NLĐC xăng dùng bộ chế hòa khí (4h)
TỐI BD &SC HT phân phối khí (4h)    

TUẦN 06: (15/03/2021 – 21/03/2021)

BUỔI Thứ 6  (19/3) Thứ 7 (20/3) Chủ nhật (21/3)
SÁNG   BD &SC HT NLĐC xăng dùng bộ chế hòa khí (4h) BD &SC HT NLĐC xăng dùng bộ chế hòa khí (4h)
CHIỀU BD &SC HT NLĐC xăng dùng bộ chế hòa khí (4h) BD &SC HT NLĐC xăng dùng bộ chế hòa khí (4h) BD &SC HT NLĐC xăng dùng bộ chế hòa khí (4h)
TỐI BD &SC HT NLĐC xăng dùng bộ chế hòa khí (4h)    

TUẦN 07: (22/03/2021 – 28/03/2021)

BUỔI Thứ 6  (26/3) Thứ 7 (27/3) Chủ nhật (28/3)
SÁNG   BD &SC HT NLĐC xăng dùng bộ chế hòa khí (5h) BD &SC HT NLĐC diesel (4h)
CHIỀU BD &SC HT NLĐC xăng dùng bộ chế hòa khí (4h) BD &SC HT NLĐC diesel (4h) BD &SC HT NLĐC diesel (4h)
TỐI BD &SC HT NLĐC xăng dùng bộ chế hòa khí (4h)    

TUẦN 08: (29/03/2021 – 04/04/2021)

BUỔI Thứ 6  (02/4) Thứ 7 (03/4) Chủ nhật (04/4)
SÁNG   BD &SC HT NLĐC diesel (4h) BD &SC HT NLĐC diesel (4h)
CHIỀU BD &SC HT NLĐC diesel (4h) BD &SC HT NLĐC diesel (4h) BD &SC HT NLĐC diesel (4h)
TỐI BD &SC HT NLĐC diesel (4h)    

TUẦN 09: (05/04/2021 – 11/04/2021)

BUỔI Thứ 6  (09/4) Thứ 7 (10/4) Chủ nhật (11/4)
SÁNG   BD &SC HT NLĐC diesel (4h) BD &SC HT NLĐC diesel (4h)
CHIỀU BD &SC HT NLĐC diesel (4h) BD &SC HT NLĐC diesel (4h) BD &SC HT NLĐC diesel (4h)
TỐI BD &SC HT NLĐC diesel (4h)    

TUẦN 10: (12/04/2021 – 18/04/2021)

BUỔI Thứ 6  (16/4) Thứ 7 (17/4) Chủ nhật (18/4)
SÁNG   BD &SC HT NLĐC diesel (4h) BD và SC CC Trục khuỷu-thanh truyền &BP cố định ĐC (4h)
CHIỀU BD &SC HT NLĐC diesel (4h) BD &SC HT NLĐC diesel (3h) BD và SC CC Trục khuỷu-thanh truyền &BP cố định ĐC (4h)
TỐI BD &SC HT NLĐC diesel (4h)    

TUẦN 11: (19/04/2021 – 25/04/2021)

BUỔI Thứ 6  (23/4) Thứ 7 (24/4) Chủ nhật (25/4)
SÁNG   BD và SC CC Trục khuỷu-thanh truyền &BP cố định ĐC (4h) BD và SC CC Trục khuỷu-thanh truyền &BP cố định ĐC (4h)
CHIỀU BD và SC CC Trục khuỷu-thanh truyền &BP cố định ĐC (4h) BD và SC CC Trục khuỷu-thanh truyền &BP cố định ĐC (4h) BD và SC CC Trục khuỷu-thanh truyền &BP cố định ĐC (4h)
TỐI BD và SC CC Trục khuỷu-thanh truyền &BP cố định ĐC (4h)    

TUẦN 12: (26/04/2021 – 02/05/2021)

BUỔI Thứ 6  (30/4) Thứ 7 (01/5) Chủ nhật (02/5)
SÁNG   BD và SC CC Trục khuỷu-thanh truyền &BP cố định ĐC (5h) BD & SC HT bôi trơn & HT làm mát (4h)
CHIỀU BD và SC CC Trục khuỷu-thanh truyền &BP cố định ĐC (4h) BD & SC HT bôi trơn & HT làm mát (4h) BD & SC HT bôi trơn & HT làm mát (4h)
TỐI BD và SC CC Trục khuỷu-thanh truyền &BP cố định ĐC (4h)    

TUẦN 13: (03/05/2021 – 09/05/2021)

BUỔI Thứ 6  (07/5) Thứ 7 (08/5) Chủ nhật (09/5)
SÁNG   BD & SC HT bôi trơn & HT làm mát (4h) BD & SC HT bôi trơn & HT làm mát (5h)
CHIỀU BD & SC HT bôi trơn & HT làm mát (4h) BD & SC HT bôi trơn & HT làm mát (4h) BD & SC HT bôi trơn & HT làm mát (4h)
TỐI BD & SC HT bôi trơn & HT làm mát (4h)    

TUẦN 14: (10/05/2021 – 16/05/2021)

BUỔI Thứ 6  (14/5) Thứ 7 (15/5) Chủ nhật (16/5)
SÁNG   BD &SC hệ thống truyền lực (4h) BD &SC hệ thống truyền lực (4h)
CHIỀU BD & SC HT bôi trơn & HT làm mát (4h) BD &SC hệ thống truyền lực (4h) BD &SC hệ thống truyền lực (4h)
TỐI BD & SC HT bôi trơn & HT làm mát (4h)    

TUẦN 15: (17/05/2021 – 23/05/2021)

BUỔI Thứ 6  (21/5) Thứ 7 (22/5) Chủ nhật (23/5)
SÁNG   BD &SC hệ thống truyền lực (4h) BD &SC hệ thống truyền lực (4h)
CHIỀU BD &SC hệ thống truyền lực (4h) BD &SC hệ thống truyền lực (4h) BD &SC hệ thống truyền lực (4h)
TỐI BD &SC hệ thống truyền lực (4h)    

TUẦN 16: (24/05/2021 – 30/05/2021)

BUỔI Thứ 6  (28/5) Thứ 7 (29/5) Chủ nhật (30/5)
SÁNG   BD &SC hệ thống truyền lực (4h) BD &SC hệ thống truyền lực (4h)
CHIỀU BD &SC hệ thống truyền lực (4h) BD &SC hệ thống truyền lực (4h) BD &SC hệ thống truyền lực (4h)
TỐI BD &SC hệ thống truyền lực (4h)    

TUẦN 17 – 39: (31/05/2021 – 07/11/2021)

BUỔI Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
SÁNG Tạm nghỉ do dịch Covid-19
CHIỀU
TỐI

TUẦN 40: (08/11/2021 – 14/11/2021)

BUỔI Thứ 6 (12/11) Thứ 7 (13/11) Chủ nhật (14/11)
SÁNG BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (3h) BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (3h)
CHIỀU BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (3h) BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (3h)
TỐI

TUẦN 41: (15/11/2021 – 21/11/2021) 

BUỔI Thứ 6 (19/11) Thứ 7 (20/11) Chủ nhật (21/11)
SÁNG BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (3h) BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (3h)
CHIỀU BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (3h) BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (3h)
TỐI

TUẦN 42: (22/11/2021 – 28/11/2021) 

BUỔI Thứ 6 (26/11) Thứ 7 (27/11) Chủ nhật (28/11)
SÁNG BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (3h) BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (3h)
CHIỀU BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (3h) BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ (3h)
TỐI

Mọi thông tin hoặc thắc mắc, bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ nhé:

Trường Cao đẳng Tây Đô

🏬 Số 90 QL1A – KV2 -Phường Ba Láng – Quận Cái Răng – TP Cần Thơ.
☎ 02923 831 015
📧 tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn