Thời khóa biểu K7
Lịch Học Lớp Cao Đẳng Công Nghệ Ô Tô Khóa 7 (Cập Nhật Ngày 24/11/2021)

Chào mừng các bạn sinh viên lớp Cao Đẳng Công nghệ ô tô K7 đã đến với Trường Cao đẳng Tây Đô. Sau đây là lịch học của các bạn. Xem ngay để biết những điều thú vị nào đang chờ bạn nhé.

TUẦN 01: (20/9/2021 – 26/9/2021)

BUỔI Thứ 2 (20/09) Thứ 3 (21/09) Thứ 4 (22/09) Thứ 5 (23/09) Thứ 6 (24/09) Thứ 7 (25/09) Chủ nhật (26/09)
SÁNG Tin học (3h) Tin học (3h)
CHIỀU
TỐI

TUẦN 02: (27/9/2021 – 3/10/2021)

BUỔI Thứ 2 (27/09) Thứ 3 (28/09) Thứ 4 (29/09) Thứ 5 (30/09) Thứ 6 (01/10) Thứ 7 (02/10) Chủ nhật (03/10)
SÁNG Tin học (3h) Tin học (3h)
CHIỀU
TỐI

TUẦN 03: (4/10/2021 – 10/10/2021)

BUỔI Thứ 2 (04/10) Thứ 3 (05/10) Thứ 4 (06/10) Thứ 5 (07/10) Thứ 6 (08/10) Thứ 7 (09/10) Chủ nhật (10/10)
SÁNG Tin học (3h) Tin học (3h)
CHIỀU
TỐI

TUẦN 04: (11/10/2021 – 17/10/2021)

BUỔI Thứ 2 (11/10) Thứ 3 (12/10) Thứ 4 (06/10) Thứ 5 (14/10) Thứ 6 (15/10) Thứ 7 (16/10) Chủ nhật (17/10)
SÁNG Tin học (3h) Tin học (3h)
CHIỀU
TỐI

TUẦN 05: (18/10/2021 – 24/10/2021)

BUỔI Thứ 2 (18/10) Thứ 3 (19/10) Thứ 4 (20/10) Thứ 5 (21/10) Thứ 6 (22/10) Thứ 7 (23/10) Chủ nhật (24/10)
SÁNG Tin học (3h) Tin học (3h)
CHIỀU
TỐI

TUẦN 06: (25/10/2021 – 31/10/2021)

BUỔI Thứ 2 (25/10) Thứ 3 (26/10) Thứ 4 (27/10) Thứ 5 (28/10) Thứ 6 (29/10) Thứ 7 (30/10) Chủ nhật (31/10)
SÁNG Tin học (3h) Tin học (3h)
CHIỀU
TỐI

TUẦN 07: (1/11/2021 – 7/11/2021)

BUỔI Thứ 2 (01/11) Thứ 3 (02/11) Thứ 4 (03/11) Thứ 5 (04/11) Thứ 6 (05/11) Thứ 7 (06/11) Chủ nhật (07/11)
SÁNG Tin học (3h) Anh Văn (3h) Tin học (3h) Anh Văn (3h)
CHIỀU
TỐI

TUẦN 08: (8/11/2021 – 14/11/2021)

BUỔI Thứ 2 (08/11) Thứ 3 (09/11) Thứ 4 (10/11) Thứ 5 (11/11) Thứ 6 (12/11) Thứ 7 (13/11) Chủ nhật (14/11)
SÁNG Tin học (3h) Anh Văn (3h) An toàn lao động (3h) An toàn lao động (3h) Anh Văn (3h)
CHIỀU Nhiệt kỹ thuật (3h) Vật liệu học (3h) Nhiệt kỹ thuật (3h) Nhiệt kỹ thuật (3h) Vật liệu học (3h)
TỐI

TUẦN 09: (15/11/2021 – 21/11/2021)

BUỔI Thứ 2 (15/11) Thứ 3 (16/11) Thứ 4 (17/11) Thứ 5 (18/11) Thứ 6 (19/11) Thứ 7 (20/11) Chủ nhật (21/11)
SÁNG An toàn lao động (3h) Anh Văn (3h) An toàn lao động (3h) An toàn lao động (3h) Anh Văn (3h)
CHIỀU Nhiệt kỹ thuật (3h) Vật liệu học (3h) Nhiệt kỹ thuật (3h) Nhiệt kỹ thuật (3h) Vật liệu học (3h)
TỐI

TUẦN 10: (22/11/2021 – 28/11/2021)

BUỔI Thứ 2 (22/11) Thứ 3 (23/11) Thứ 4 (24/11) Thứ 5 (25/11) Thứ 6 (26/11) Thứ 7 (27/11) Chủ nhật (28/11)
SÁNG An toàn lao động (3h) Anh Văn (3h) An toàn lao động (3h) An toàn lao động (3h) Anh Văn (3h)
CHIỀU Nhiệt kỹ thuật (3h) Vật liệu học (3h) Nhiệt kỹ thuật (3h) Nhiệt kỹ thuật (3h) Vật liệu học (3h)
TỐI

Mọi thông tin hoặc thắc mắc, bạn hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ nhé:

Trường Cao đẳng Tây Đô

🏬 Số 90 QL1A – KV2 -Phường Ba Láng – Quận Cái Răng – TP Cần Thơ.
☎ 02923 831 015
📧 tuyensinh@caodangtaydo.edu.vn